Select language

New Map Shows Trump Going To Win 2020 Election!

Election 2020


GEORGIA SLAMMED BY POWELL'S 104 PAGE LAWSUIT; EXPOSED: THE HANDS BEHIND DOMINION?
GEORGIA BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI VỤ KIỆN DÀI 104 TRANG CỦA POWELL; TIẾP XÚC: BÀN TAY ĐẰNG SAU DOMINION?

GEORGIA SLAMMED BY POWELL'S 104 PAGE LAWSUIT; EXPOSED: THE HANDS BEHIND DOMINION?
On Thanksgiving Day, Attorney Sidney Powell, filed a lawsuit in Georgia, which was referred to by her as “Kraken released.”
I would like to share with you some insights of this indictment, dubbed as “MOAB, mother of all bombs.”
Some inside stories were revealed in this indictment, including the exposure of George Soros by experts who used to work under him.
They said that the hardware of Dominion was made in China,
the hardware was made in China and that Biden himself has met with hackers in person and he appointed Serbians to control Dominion.
Trump has started his action to drain the swamp by removing 11 high profile members of the Defense Policy Board including Madeleine Albright and Henry Kissinger. “Even today, perhaps more than ever before, America requires tried, true, and tested patriots to ensure the future of our children and grandchildren. And in the end, there in only ONE --- who is the judge of our ultimate destiny. God Bless America.” — General Michael T. Flynn

GEORGIA BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI VỤ KIỆN DÀI 104 TRANG CỦA POWELL; TIẾP XÚC: BÀN TAY ĐẰNG SAU DOMINION?
Vào Ngày Lễ Tạ ơn, Luật sư Sidney Powell, đã đệ đơn kiện ở Georgia, nơi được bà gọi là "Kraken được thả".
Tôi muốn chia sẻ với các bạn một số thông tin chi tiết về bản cáo trạng này, được mệnh danh là "MOAB, mẹ của tất cả các loại bom."
Một số câu chuyện nội bộ đã được tiết lộ trong bản cáo trạng này, bao gồm việc tiếp xúc với George Soros
bởi các chuyên gia từng làm việc dưới quyền của ông. Họ nói rằng phần cứng của Dominion được sản xuất tại Trung Quốc,
phần cứng được sản xuất tại Trung Quốc và bản thân Biden đã gặp trực tiếp các hacker và ông chỉ định người Serbians kiểm soát Dominion.
Trump đã bắt đầu hành động của mình để rút cạn đầm lầy bằng cách loại bỏ 11 thành viên cấp cao của Ban Chính sách
Quốc phòng bao gồm Madeleine Albright và Henry Kissinger.
“Thậm chí ngày nay, có lẽ hơn bao giờ hết, nước Mỹ đòi hỏi những người yêu nước đã được thử thách,
chân chính và đã được thử thách để đảm bảo tương lai của con cháu chúng ta. Và cuối cùng, chỉ có MỘT ---
ai là người phán xét số phận cuối cùng của chúng ta. Chúa phù hộ nước Mỹ." - Tướng Michael T. Flynn

Democrats had 35,000 vote headstart?; 6 million votes shifted by Big Tech | Front Page
Đảng Dân chủ đã có 35.000 phiếu bầu ?; 6 triệu phiếu bầu do Big Tech thay đổi | Trang trước

Full Vietnam Visa Service ® Everything you need the Visa to

Vietnam-Evisa.Org,

More Fun-in-the-Sun Savings! Take up to $27 off our fees on flights with promo code SUMMER27. Book Now!


Election data could overturn 3 states_ analyst; Sidney Powell_ 30 claims could void Georgia results
Dữ liệu bầu cử có thể lật đổ 3 nhà phân tích; Sidney Powell_ 30 tuyên bố có thể làm mất kết quả của Georgia

Full Vietnam Visa Service ® Everything you need the Visa to

Vietnam-Evisa.Org,

More Fun-in-the-Sun Savings! Take up to $27 off our fees on flights with promo code SUMMER27. Book Now!

CAUGHT ON CAM:
Thống đốc California Gavin Newsom bắt gặp ăn tối với một nhóm khổng lồ
16.400 lượt xem • Ngày 18 tháng 11 năm 2020
CAUGHT ON CAM: California Governor Gavin Newsom Caught Dining With A Huge Group
16,400 views•Nov 18, 2020

BREAKING NEW Evidence Proves Trump WINS The 2020 Election!

BREAKING: NEW Evidence Proves Trump WINS The 2020 Election!
BẬT MÍ: Bằng chứng MỚI chứng minh Trump CHIẾN THẮNG Cuộc bầu cử năm 2020!
Default Primary Success Info Warning Danger

TRUMP'S LANDSLIDE VICTORY TO BE CONFIRMED BIG WON-AFTER-RECOUNT

Chiến thắng vang dội của Trump được xác nhận


TRUMP'S LANDSLIDE VICTORY TO BE CONFIRMED; HEAVY MAJOR ALLEGATIONS FROM TRUMP'S LEGAL TEAM
There is an election access map going viral on the Internet.
On this access map with all 50 U.S. states, only a handful of states are blue, most are red, including the Democratic stronghold California.
Judging from this map, Trump has beaten Biden in the election by a landslide at 410:128 electoral votes.
Is this the case? Find out more in our episode.
Sidney Powell is on the Prowl.
Powell mentioned the important affidavit of the Venezuelan president's bodyguard.
She said that the witness had seen himself—how voting software can be used to manipulate an election.
He knew the same thing was happening in the U.S. when he saw a number of states suddenly stop counting ballots on Election Day, November 3.
Rudy Giuliani slams the main stream media.
Giuliani slammed mainstream media, pointing out that their reports claiming Trump’s
legal team had no evidence of election fraud was dishonest and they had failed their duties to investigate as reporters.
He said, "I know you keep reporting falsely that we have no evidence, that we have no specific acts of fraud.
That’s because the coverage of this has been almost as dishonest as the scheme itself."

Chiến thắng vang dội của Trump được xác nhận; Các cáo buộc lớn từ đội ngũ pháp lý của TrumpCó một bản đồ tiếp cận bầu cử đang lan truyền trên Internet.
Trên bản đồ truy cập này với tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, chỉ có một số tiểu bang có màu xanh lam, hầu hết là màu đỏ,
bao gồm cả thành trì của đảng Dân chủ California. Đánh giá từ bản đồ này,
Trump đã đánh bại Biden trong cuộc bầu cử một cách long trời lở đất với tỷ lệ 410: 128 phiếu đại cử tri.
Đây có phải là trường hợp? Tìm hiểu thêm trong tập của chúng tôi.
Sidney Powell có mặt trên Prowl.
Powell đã đề cập đến bản tuyên thệ quan trọng của vệ sĩ tổng thống Venezuela.
Cô ấy nói rằng nhân chứng đã nhìn thấy chính mình — cách phần mềm bỏ phiếu có thể được sử dụng để thao túng một cuộc bầu cử.
Anh ấy biết điều tương tự cũng đang xảy ra ở Mỹ khi anh ấy thấy một số bang đột ngột ngừng kiểm phiếu vào Ngày bầu cử, ngày 3 tháng 11.
Rudy Giuliani đóng kênh truyền thông chính.
Giuliani đã chỉ trích các phương tiện truyền thông chính thống, chỉ ra rằng các báo cáo của họ
khẳng định đội pháp lý của Trump không có bằng chứng về gian lận bầu cử là không trung thực và
họ đã không thực hiện nhiệm vụ điều tra với tư cách là phóng viên. Anh ấy nói,
"Tôi biết bạn tiếp tục báo cáo gian dối rằng chúng tôi không có bằng chứng, rằng chúng tôi không có hành vi gian lận cụ thể nào.
Đó là bởi vì việc đưa tin về điều này gần như không trung thực như chính kế hoạch."Alerts data Annalysts
Các nhà phân tích dữ liệu cảnh báoClaims of voter and election fraud are being dismissed by the mainstream media and Democrats,
but data analysts are saying otherwise.
One America’s Chief White House Correspondent Chanel Rion has more from Washington.Visit us at:


Tired of censorship from other social media platforms? Join us on Free Talk
Free Talk is OANs new social platform.
Users can post, chat and connect with other members.
It allows Free Speech at home, on the go and anywhere in the world, No SHADOWBANNING!


KlowdTV:

Watch OAN Live on KlowdTV subscription prices start at $4.99 /mo
https://klowdtv.com


Các tuyên bố về cử tri và gian lận bầu cử đang bị các phương tiện truyền thông chính thống và đảng Dân chủ bác bỏ,
nhưng các nhà phân tích dữ liệu lại nói khác.
Một phóng viên trưởng Nhà Trắng của Mỹ, Chanel Rion có nhiều thông tin hơn từ Washington.Mệt mỏi với sự kiểm duyệt từ các nền tảng truyền thông xã hội khác? Tham gia với chúng tôi trên Free Talk
Free Talk là nền tảng xã hội mới của OAN.
Người dùng có thể đăng, trò chuyện và kết nối với các thành viên khác.
Nó cho phép Phát biểu Tự do tại nhà, khi đang di chuyển và ở bất kỳ đâu trên thế giới, KHÔNG CÓ KÊNH TRUYỀN HÌNH!


https://freetalk.app

Trang web: https://www.oann.com
Facebook:
https: //www.facebook.com/OneAmericaNe ...
Twitter: https://twitter.com/OANN
Instagram:
https: //www.instagram.com/one_america ...

KlowdTV:
Xem OAN Trực tiếp trên KlowdTV giá đăng ký bắt đầu từ $ 4,99 / tháng
https://klowdtv.comAttorney Sidney Powell files lawsuit seeking Georgia election
RESULTS BE DECERTIFIED, AWARDED TO TRUMP
Luật sư Sidney Powell đệ đơn kiện đòi bầu cử Georgia KẾT QUẢ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN, GIẢI THƯỞNG CHO TRUMPAT LEAST 30,000 BALLOTS SCANNED NUMEROUS TIMES IN DOMINION MACHINES


AT LEAST 30,000 BALLOTS SCANNED NUMEROUS TIMES IN DOMINION MACHINES: CONTRACTOR WITNESS


A Dominion Voting Systems contractor who worked at Detroit’s TCF Center on Election Day testified before
the Michigan House Oversight Committee on Dec. 2 that she witnessed at least 30,000 ballots being counted numerous times in Dominion machines.

Melissa Carone, a freelance IT worker who assisted Dominion at Detroit’s ballot-counting site from 6:15 a.m. on Nov. 3 to 4 a.m.
the next day, before returning later for several more hours on Nov. 4, said in an affidavit on
Nov. 10 that she “witnessed nothing but fraudulent actions take place.”

The affidavit was submitted as a supplement to a lawsuit in Michigan.

“I observed numerous employees, city workers, running batches of ballots through the tabulators countless times,
without discarding them first,” Carone said Wednesday, responding to a question from President
Donald Trump’s personal attorney Rudy Giuliani about what she observed while working at the center.

Carone said that the tabulating machines would jam two to three times an hour.
She explained that the proper way to scan ballots when there’s a paper jam is to reset the count on the machine, or
in other words discard the count, and rescan all of them with the jammed paper on top.

“Instead of discarding, they were just rescanning, rescanning, rescanning,” Carone said. “Counting ballots nine to 10 times.”

Carone noted that there were approximately 22 to 24 tabulating machines where she was working,
and that she observed the malpractice “thousands of times” while she was at the site.
Ít nhất 30.000 lá phiếu được quét nhiều lần trong máy Dominion: nhân chứng nhà thầu | NTD


Một nhà thầu của Hệ thống Bầu cử Dominion làm việc tại Trung tâm TCF của Detroit vào Ngày Bầu cử đã làm chứng trước Ủy ban
Giám sát Hạ viện Michigan vào ngày 2 tháng 12 rằng cô đã chứng kiến ​​ít nhất 30.000 lá phiếu được đếm nhiều lần trong các máy Dominion.

Melissa Carone, một nhân viên CNTT tự do đã hỗ trợ Dominion tại địa điểm kiểm phiếu ở Detroit
từ 6:15 sáng ngày 3 đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, trước khi trở lại sau vài giờ nữa vào ngày 4 tháng 11, cho biết
trong một bản tuyên thệ vào tháng 11. 10 rằng cô ấy "không chứng kiến ​​gì ngoài những hành động gian lận diễn ra."

Bản tuyên thệ đã được đệ trình như một phần bổ sung cho một vụ kiện ở Michigan.

“Tôi đã quan sát thấy rất nhiều nhân viên, công nhân thành phố, chạy hàng loạt lá phiếu qua các bảng thống kê vô số lần,
mà không loại bỏ chúng trước,” Carone cho biết hôm thứ Tư, trả lời câu hỏi từ luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump,
Rudy Giuliani về những gì cô ấy quan sát được khi làm việc tại trung tâm. .

Carone nói rằng các máy lập bảng sẽ bị kẹt từ 2-3 lần một giờ. Cô ấy giải thích rằng cách
thích hợp để quét các lá phiếu khi bị kẹt giấy là đặt lại số đếm trên máy, hay nói cách khác là loại
bỏ số lượng và quét lại tất cả chúng với giấy bị kẹt ở trên.

Carone nói: “Thay vì loại bỏ, họ chỉ quét lại, quét lại, quét lại. “Đếm phiếu bầu từ 9 đến 10 lần.”

Carone lưu ý rằng có khoảng 22 đến 24 máy lập bảng nơi cô ấy đang làm việc và cô ấy đã quan sát
sơ suất "hàng nghìn lần" khi cô ấy ở tại địa điểm này.

Breadcrumbs

Badges

Add modifier classes to change the appearance of a badge.

Classes Badges
No modifiers 42
.badge-primary 1
.badge-success 22
.badge-info 30
.badge-warning 412
.badge-danger 999

Easily highlight new or unread items with the .badge class

Tabs


MICHIGAN HEARING HIGHLIGHTS:


10:35 Melissa Carone testifies at a Michigan Hearing that Dominion workers left for 3 hours to fix a data loss, but believes
they were actually assisting ballots that came in vans after Trump was found to be leading.

13:33 A senator questions the witnesses testimony, and asks why more people haven’t come forward if what Melissa Carone said is true.
Here’s how she responded: “I’ll tell you why. My life has been destroyed. My life has been completely destroyed because of this.”

25:25 The hearing became “out of order” when a committee member accused the witnesses of lying. “You’re allowing people to come in
here and lie and I know they’re lying!!” Chairman: “Representative, you’re out of order.”

26:20 Retired Army Colonel Phil waldron says the core of Dominion Software Systems and ES&S machines are “ripe with vulnerabilities.”
He says that as a former information warfare officer he looked at ways to penetrate and corrupt software systems.

29:23 Trump lawyer Rudy Giuliani, in his closing statement, lifts up a thick binder and says it represents
the affidavits of witnesses who didn’t testify. He says that, based on his experience as a prosecutor,
it seems obvious to him what took place in the Michigan election.

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT VỀ THÍNH GIÁC MICHIGAN:


10:35 Melissa Carone làm chứng tại Michigan sợ rằng các nhân viên Dominion đã rời đi trong 3 giờ để khắc phục sự cố mất dữ liệu,
nhưng tin rằng họ thực sự đang hỗ trợ các lá phiếu được chuyển đến sau khi Trump bị phát hiện là người dẫn đầu.

13:33 Một thượng nghị sĩ đặt câu hỏi về lời khai của các nhân chứng và hỏi tại sao nhiều người không tiếp tục nếu những gì Melissa Carone nói là đúng.
Đây là cách cô ấy trả lời: “Tôi sẽ cho bạn biết tại sao. Cuộc sống của tôi đã bị phá hủy. Cuộc sống của tôi đã bị hủy hoại hoàn toàn vì điều này

25:25 Phiên điều trần trở nên "mất trật tự" khi một thành viên ủy ban buộc tội các nhân chứng nói dối.
"Bạn đang cho phép mọi người vào đây và nói dối và tôi biết họ đang nói dối !!" Chủ tịch: "Đại diện, bạn không có trật tự."

26:20 Đại tá quân đội đã nghỉ hưu Philwaldron nói rằng cốt lõi của Dominion Software Systems và máy ES&S đã "chín muồi với các lỗ hổng".
Anh ta nói rằng với tư cách là một cựu sĩ quan chiến tranh thông tin, anh ta đã tìm cách xâm nhập và làm hỏng hệ thống phần mềm.

29:23 Luật sư của Trump, Rudy Giuliani, trong tuyên bố kết thúc của mình, đã nâng một tờ bìa dày lên và nói rằng
nó đại diện cho lời khai của các nhân chứng không làm chứng. Anh ấy nói rằng, dựa trên kinh nghiệm của anh ấy với tư cách là một công tố viên,
anh ấy có vẻ rõ ràng những gì đã diễn ra trong cuộc bầu cử Michigan.DECEMBER 5, 2020 | CLIP OF PRESIDENT TRUMP CAMPAIGNS FOR U.S. SENATE RUNOFFS IN GEORGIA


President Trump Claims He Won Georgia
At a rally in Valdosta, GA, in support of Republican Sens. David Perdue and Kelly Loeffler,
both facing a runoff election in January, President Trump repeats his claims that he "won Georgia."
He says that he "never lost an election," then asserts his claims of election fraud.NGÀY 5 THÁNG 12 NĂM 2020 | CLIP VỀ CHIẾN DỊCH TRUMP HIỆN TẠI CHO CÁC CUỘC CHẠY NGAY SENATE CỦA HOA KỲ TẠI GEORGIATổng thống Trump tuyên bố ông đã giành được Georgia
Tại một cuộc biểu tình ở Valdosta, GA, với sự ủng hộ của Người thuộc Đảng Cộng hòa. David Perdue và Kelly Loeffler,
Cả hai đều phải đối mặt với một cuộc bầu cử nước rút vào tháng Giêng, Tổng thống Trump lặp lại tuyên bố của mình rằng ông "đã thắng Georgia."
Anh ta nói rằng anh ta "không bao giờ thua một cuộc bầu cử," sau đó khẳng định những tuyên bố của anh ta về gian lận bầu cử.

Election 2020

Donald Trump vừa tuyên bố ông đã giành được Georgia
Donald Trump Just Announced He Won Georgia

Analyst finds thousands of illegal Ga. ballots, files suit One America News Network Published December 5, 2020 76,681 Views Rumble — An election integrity group filed a bombshell case in Georgia, bolstering the Trump legal team’s case against the election. One America’s Chanel Rion has more from Atlanta.

Nhà phân tích tìm thấy hàng nghìn phiếu bầu bất hợp pháp Ga. One America’s Chanel Rion có nhiều hơn từ Atlanta.

Your help text!